47. அப்பாவின் அழகு

ப்பாவின் கண்ணாடி
அவரைப் பார்த்திராத நேரம் குறைவு.
அப்பா என்னவோ
ஐம்பதுகளின் ஹீரோக்களின் வரிசையில் வந்திருக்கவேண்டியவர்
என்று அவருக்கிருந்த நம்பிக்கையின் விட்ட குறையாய்
அரிதாரம் அப்பாவுக்கு வாய்த்தது.

*

அனுதின க்ஷவரமும்
அரை டின் பௌடருமாய்
அப்பா தன் அழகைப் பாதுகாத்துக்கொண்டிருந்தார்…

*

நானாவிதமான சென்ட்டு புட்டிகளும்
குளிர்த்திரைப் பசைகளும்
வெய்ல்த்திரைப் பசைகளும் யாவும்
அப்பாவின் கண்ணாடிக்கு முன்னால் சிதறியிருந்தன.
அந்தக் கண்ணாடியில்தான்
நாங்களும் முகம் பார்த்துக்கொண்டோம் என்பதால்
அம்மாவுக்கும் அக்காவுக்குமான சொத்தாய்
மைக்கூடும் சாந்துப் புட்டிகளும்
பின்னாளில் ஸ்டிக்கர் பொட்டுகளும்
மட்டும் அவற்றோடு கலந்துவிட்டிருந்தன.

*

காலப்போக்கில்
அப்பாவின் தேவைக்காய் அதில் இணைந்துகொண்ட
தலைச்சாய ஸ்டிக்கில் அக்கா எனக்கு
முனீஸ்வரனிலிருந்து
முத்துராமன் மீசை வரைக்கும் வரைந்து விட்டது.

*

இந்தப் பகட்டுப் பட்டியலில்
மாற்றம் ஏதும் இல்லாதிருந்தும்
அப்பா கண்ணாடிக்குள் ஒரு மாற்றத்தை
தீரென்று உணர்ந்துகொண்டிருந்தார்.
கண்ணாடிக்குள்ளிருந்த அப்பாவின் பிரதியில்
அவநம்பிக்கையின் ரேகைகள் விரவி ஓடியிருந்தன.
பௌடர்களுக்கும் பசைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு
கீழ்க்கண் தொங்கலும் கழுத்தின் அழர்வுமாய்
அப்பாவுக்குக் கிடைத்திருந்த புதிய முகத்தில்
அப்பா இப்போதும்
அவசரமாய்ப் பௌடரடித்துக்கொண்டுதான் இருந்தார் –
ஆண்மையின் அழகும் கம்பீரமும் கொண்ட தொடர்பை
இன்னும்கூட உணர்ந்திராமல்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s