34. அப்பாவின் பயணம்

மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் குறைந்தது என்று
அப்பாவுக்கு அபாயகரமான மாத்திரை ஒன்று
கொடுத்து சோதிக்கப்பட்டது.
*
அடுத்தநாள் காலை அப்பாவுக்கு
அது ஆஸ்பத்திரி என்பது மறந்துபோயிருந்தது.
அப்பாவுக்கு இப்போது முப்பது வயசு குறைந்துவிட்டது.
அப்பாவின் முகத்தில்
முப்பத்தைந்து வயசு இளமை துலங்கிற்று.
முப்பது வருஷக் காலயந்திரப் பயணம் செய்து
அப்பா அப்போதே தான் விட்டுவிட்டு வந்தப்
பட்டணம் போய்ச் சேர்ந்தார்.
*
அந்தப் பட்டணத்தில் அப்போது
பாட்டும் கும்மாளமுமாய் இருந்தது.
தீமிதியும் உரியடியுமாய்
ஜனங்கள் தன்னிலை மறந்து போயிருந்தார்கள்.
*
அந்த அம்மன்
தன் ஏழு சகோதரர்களோடும்
ஆற்றில் இறங்கிற்று…
*
ரங்கராட்டினங்களில்
வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல்
க்றீச் க்றீச்செனச் சுற்றினார்கள்.
*
வண்ண சர்பத்துக்காரன் பாட்டில் வரிசையில்
டிர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர் ரென்று ஒரு இழுப்பு இழுத்தான்.
*
பீமபுஷ்டி அல்வாவுக்குப்
பட்டைக் கத்தியால் பளீரென்று அடி விழுந்தது.
*
சிறுவர்களின் எச்சில் கலந்த
தேர்மிட்டாயின் சுவையைத்
தரையில் மிதித்துக்கொண்டு நடந்தார்கள்.
*
கொண்டைப் பூக்கள் மணக்க
வண்ணப் புத்தாடைகளில்
கறுப்புப் பெண்கள்
பார்வையாய் வளைய வந்தார்கள்.
*
பார்வைகளும் வளைய வந்தன.
**
அப்பாவின் பார்வை இப்போது
அம்மனுக்கு எதிரில் இருந்த
சிம்மத்தின் மேலே விழுந்தது.
அது மறைந்து திடீரென்று
நான் அங்கே நின்றுகொண்டிருப்பதைப் பார்த்தார்.
நீ எப்ப இங்க வந்த? – என்றார்.
டாக்டர் மாத்திரையைக் குறைத்துக்கொள்ளலாம் – என்றார்.
அப்பாவுக்கு திரும்பவும் வயசாயிற்று…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s