29. அப்பாவின் ஆராதனை

ப்பா
எட்டுமுழு வேஷ்டியும்
அதனை வயிற்றோடு அணைத்துக்கொண்ட
கைவைத்த பனியனுமாய்
அரை இஞ்ச்சுக்கு பௌடரடித்து
சாமி அலமாரிக்கு முன்னால்
அற்புதத் தமிழ் பக்தி இலக்கியத்தில்
தானாய்த் தொகுத்த வரிசையில்
விநாயகரில் தொடங்கி
தன் அப்பா அம்மா வரைக்கும்
அரைமணி பாடுவார்.
*
வாராவாரம் தொலைக்காட்சியில்
மஹாபாரதம் பார்த்து
மனப்பாடமாகிப்போன கீதாஸ்லோகம் போல
அப்பாவின் பாடல் வரிசை
எங்களுக்கும் மனனமாயிற்று.
* *
அப்புறம் அப்பா வீடு கட்டுகையில்
அலமாரிச் சிறைகளில்
பாதாள அந்தகாரத்தினின்றும்
காற்றோட்டமான தனியறை
தெய்வங்களுக்குக் கிடைத்தது.
*
வெள்ளிக் குத்துவிளக்கின் அரையடி உயரத்தில்
அத்தனை சிறிய சுடரின் வெளிச்சத்தில்
அப்பா கண்டுகொண்ட தெய்வீகம்
கிழக்குப் பார்த்த ஜன்னலின் வழியே
இப்போது சூரியன் வந்து தீண்டியதும்
அந்தப் படங்களினின்றும்
இப்போது மறைந்துபோயிருக்கவேண்டும்.
*
இப்போது
அப்பாவின் வரிசையில்
ஒவ்வொரு தெய்வமாய் மறைந்துகொண்டிருப்பதை
எங்கள் பதிவுகளினின்றும்
கண்டுகொள்ளத் தலைப்பட்டோம்.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s