21. அப்பாவின் தெய்வீகம்

அப்பாவின் மூத்திரம் நனைந்த போர்வையும் வேஷ்டியும்
பாத்ரூமின் ஈசான மூலையினின்றும்
– விளக்குப் போடுமுன்
நாசிக்குத் தெரிவிக்கும் காலைகளில்
அம்மாவின் சுப்ரபாதம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்…
*
அடுத்த வேஷ்டி மாற்றிப்
பள்ளிகொண்டிருக்கும் பெருமாள்
அதற்கு அசைந்தும் கொடுத்திருக்கமாட்டார்.
எச்சிலின் நீர்மம் அடர்ந்து
பசைதட்டிப்போனதுபோல்
உதடுகள் ஒட்டிப்போய்
விழித்துக்கொண்டுதான் படுத்திருப்பார்.
*
இப்போது
அம்மாவின் கண்களினின்றும்
துளசி தீர்த்தம் சுரக்கவாரம்பிக்க,
சுப்ரபாதம் அர்ச்சனையாய்ப்
புது அவதாரம் எடுத்துவிட்டிருக்கும்…
*
வார்த்தைத் துளசிகளையும்
வாக்கியப் புஷ்பங்களையும்
அர்ச்சனைப் பலனாய் அப்பா ஏற்றுக்கொண்டு
தேசப்பிதா வேறெதற்கோ கற்றுத்தந்திருந்த
ஒத்துழையாமையின் கட்டுக்களை
அவர் மீதோ வேறு எவர் மீதோ
இம்மியும் நாட்டமில்லாத அப்பா
இனியும் தளர்த்திக்கொள்ள இறைஞ்சும்
ஒரு ஒத்துழைப்பு வரத்தின் யாசகம்
துணியை நனைத்துக் கசக்கும் தளத்தினூடும்
உள்வீட்டுக் காற்றெங்கும் வியாபிக்கும்…
*
அப்பா அர்ச்சனையின் சன்னிதானத்தில்
அதன் இருப்பின் ரீங்காரமும் பூத்தொடல்களும்
என்றைக்கும் உறக்கத்தை பாதித்திராத
அசல் பெருமாளைப் போலவே
இப்போது உதடுகள் இன்னும் அகலமாய் ஒட்டிக்கொள்ளப்
பள்ளிகொண்டிருப்பார்…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s